Informații Generale. Scopul Aplicației Magazin Renania

Prin aplicația Magazin Renania, puteți cumpăra echipamentele de protecție comercializate de Renania Trade SRL,  companie care activează de mai bine de doua decenii pe piața echipamentelor individuale de protecție in Romania, bucurându-se de o larga recunoaștere.

Scopurile aplicației Magazin Renania sunt cele de comercializare a produselor mai sus menționate, pentru informarea clienților Renania Trade SRL, a utilizatorilor Magazin Renania.

(Aplicația Magazin Renania nu este o aplicație de joc sau de interacțiune tip networking, nu se adresează minorilor.)

Daca o persoană/entitate dorește să utilizeze aplicația, aceasta va trebui să aibă capacitatea juridică necesară pentru utilizarea ei potrivit scopului mai sus-menționat și pentru acceptarea  și respectarea Termenilor și Condițiilor Magazin Renania.


Termenele și condițiile (aplicației) magazin renania.

Legea și jurisdicția aplicabile lor

Acești termeni și aceste condiții constituie, din perspectiva Renania Trade SRL (companie română, cu sediul social pe Str. Dezrobirii nr. 19, Târgu Mureș, Mureș, înregistrata la ORC cu J26/822/1995, având CUI RO8006912 și Capital social: 200.000 RON) cadrul contractual general de utilizare a aplicației Magazin Renania, în relația cu utilizatorii, persoane juridice sau persoane fizice, persoane fizice autorizate, alte categorii profesionale, după caz.

Pentru informații suplimentare, clarificări, dacă este cazul, punem la dispoziția  utilizatorilor și căi de comunicare cu Renania Trade la sediul și în locațiile fizice ale Renania Trade SRL, precum și nr. de fax 0265260906, adresa de e-mail office@renania.ro, iar pentru persoanele vizate (utilizatori persoane fizice), în vederea exercitării drepturilor lor asupra datelor cu caracter personal în relația cu Renania Trade SRL ca operator, și adresa de e-mail dedicată dpo@renania.ro.

Legea aplicabilă este legea din România.
În cazul unei eventuale situații de conflict, Renania Trade SRL înțelege să se adreseze de regulă instanțelor din România.

Posibile Modificări Ulterioare Ale Termenilor Și/Sau Ale Condițiilor

Renania Trade SRL își rezerva dreptul de a revizui si de a modifica acești termeni și aceste condiții de utilizare, prin actualizarea acestei pagini în orice moment si fără o notificare prealabilă a utilizatorilor, cu mențiunea ca modificarea va deveni aplicabilă după ce va fi accesibilă/disponibilă în această locație.

Vizitarea periodică a acestor Termeni și Condiții vă oferă prilejul de a lua la cunoștință de orice modificare survenită cu privire la acești termeni și aceste condiții, dumneavoastră având posibilitatea dar și îndatorirea, dacă utilizați aplicația, sa cunoașteți și să vă conformați noilor termeni si condiții.

În caz de neconformare ne vom putea exercita dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă termenii si condițiile de utilizare și/sau orice alte prevederi relevante din legislația în vigoare.

Drepturi de proprietate intelectuală.

Reguli. Informări. Confidențialitate și protecția datelor

1.Descărcarea, respectiv utilizarea aplicației Magazin Renania înseamnă, pentru persoanele care efectuează oricare dintre aceste operațiuni, cunoașterea si respectiv acceptarea termenilor si condițiilor acestei aplicații. Pentru evitarea oricărui dubiu, la accesarea, descărcarea sau folosirea acestei aplicații, la dezactivarea ei,  acceptați termenii si condițiile expuse.

Regulile conținute sunt obligatorii pentru toate persoanele care se găsesc într-una din situațiile de utilizare, de orice tip, a aplicației Magazin Renania.

2. Drepturile asupra aplicației Magazin Renania, precum și asupra conținutului afișat de Renania Trade (în orice ipostaze juridice s-ar regăsi după caz, precum: de titular al drepturilor morale și patrimoniale de autor, de titular al drepturilor patrimoniale de autor, de utilizator, licențiat sub orice formă, altele), acolo unde nu se specifică/nu se indică altfel, aparțin Renania Trade SRL, cu sediul social pe Str. Dezrobirii nr. 19, Târgu Mureș, Mureș, înregistrată la ORC cu J26/822/1995, CUI: RO8006912, Capital social: 200.000 RON.

3.Nu aveți dreptul sa modificați, să schimbați, să distribuiți, să vindeți sau să transmiteți vreo informație conținută sau copiată, inclusiv dar fără a se limita la texte, imagini, grafica si indiferent de scopul comercial sau nu al unei asemenea activități, conținute de Magazin Renania sau de website-ul Renania Trade. Precizăm încă o dată că Renania Trade SRL este titulara drepturilor asupra materialelor, documentelor, din conținutul accesibil prin intermediul aplicației, dacă nu se specifică sau dacă, din conținutul lor, nu rezultă altfel.

4.Toate materialele reproduse prin intermediul acestei aplicații, incluzând, dar fără a se limita la informații, texte, grafică, software, instrumente, produse, servicii, date, rezultate ale folosirii software-ului, reclame, nume, logo-uri precum si mărci înregistrate, reprezintă conținutul paginii /aplicației Renania Trade SRL, fiind protejat de legea dreptului de autor, de legile referitoare la mărci și la proprietate intelectuala în general.

Marca cu elementul figurativ, logo-ul, Renania vizibile prin aplicația Renania Magazin sunt proprietatea Renania Trade SRL, fiind protejate de către Legea nr.84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice si de tratate internaționale in privința proprietății intelectuale si respectiv industriale, iar reproducerea și folosirea lor neautorizată vor atrage după sine sancțiuni conform legilor aplicabile.

5.1 Depunem diligențe și facem eforturi susținute ca  aplicația Magazin Renania sa funcționeze în condiții de siguranță, cu mentenanță constantă și actualizată pentru asigurarea confidențialității datelor introduse, a informațiilor utilizate, și a unui nivel de securitate adecvat, adresat atât din perspectiva regulilor si cerințelor interne cât și din perspectiva măsurilor in privința confidențialității, integrității și securizării informației, împotriva accesului neautorizat sau ilegal, împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale a datelor și/sau a informațiilor.

5.2 Pentru a putea descărca și apoi utiliza Magazin Renania persoana interesată are nevoie de conexiune la internet. Nu sunt solicitate permisiuni suplimentare pentru utilizarea aplicației.

5.3 Versiunile ulterioare/actualizate ale aplicației Magazin Renania se vor încărca de asemenea în Google Play Store de unde utilizatorii vor putea să efectueze actualizările. Posibilitatea unor comunicări și al interacțiunii Renania Trade cu utilizatorul aplicației Magazin Renania prin intermediul acesteia se poate realiza doar dacă utilizatorul nu a dezactivat notificările in mod manual.

5.4 Accesul la informațiile utilizatorilor Magazin Renania este restricționat. Renania Trade are o bază de date locală, unde sunt salvate datele utilizatorului, lista de favorite și lista de coș de cumpărături. Aceste date sunt salvate local adică și pe telefonul utilizatorului.

6. Confidențialitate. Protecția datelor cu caracter personal. Informările detaliate ale  Renania Trade SRL impuse de Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul EU 2016/679),  le puteți parcurge astfel: 

a. Dacă sunteți client persoană fizică accesând Nota de informare – prelucrarea datelor cu caracter personal (renania.ro), respectiv

b. Dacă sunteți client persoană juridică accesând Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor persoanelor juridice (renania.ro).

Acestea sunt disponibile pe website-ul Renania Trade (Termeni si condiții. Protecția datelor personale (renania.ro) ),  website care are și cookie-uri și a cărui politică de cookie-uri o puteți citi la adresa: Politica privind modulele cookie (renania.ro) .