Garantie produse

Pentru Produsele achiziționate de la RENANIA, indiferent dacă achiziția a avut loc în mediul online https://renania.ro/ sau într-un magazin RENANIA, Cumpărătorii beneficiază de garanție după cum urmează:

Produsele comercializate de RENANIA beneficiază de garanție comercială din partea Producătorului, conform Certificatului de garanție care însoțește fiecare produs la livrare.

Garanția produselor este valabila pe toată perioada menționată în Certificatul de garanție care însoțește Produsul și este limitată la termenele și condițiile prevăzute în acesta.

Garanția este oferită și rămâne valabilă doar cu condiția respectării tuturor condițiilor de utilizare, depozitare și întreținere menționate in Instrucțiunile de folosire, care însoțesc Produsele.

I. Garanția în cazul persoanelor juridice

Pentru achizițiile realizate de persoane juridice, Produsele beneficiază de garanție comercială a cărei durată variază:

  • între 0 și 12 luni, durata efectivă fiind cea consemnată în Certificatul de garanție care însoțește produsul;

Garanția prevăzută la prezentul pct. I, în lipsa unui acord distinct în contractul de vânzare și/sau în Certificatul de garanție, conferă RENANIA dreptul exclusiv de a decide ce măsură de remediere se va aplica, respectiv înlocuirea sau repararea Produsului, reducerea prețului sau încetarea contractului și restituirea prețului.

II. Garanția în cazul persoanelor fizice

În conformitate cu legislația aplicabilă național și european, inclusiv dar nu limitat la prevederile OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, Produsele comercializate de RENANIA beneficiază de garanție legală de conformitate de:

  • 24 (douăzeci și patru) de luni de la data de achiziție pentru Consumatori;

Consumator reprezintă orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, acţionează în scopuri care se află în afara activităţii comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective. (potrivit art. 2 pct. 4 din OUG nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri).

În temeiul garanției legale de conformitate, Consumatorul poate opta pentru aducerea în conformitate a Produselor, respectiv repararea sau înlocuirea Produselor, RENANIA având dreptul de a refuza dacă măsura corectivă este imposibilă sau presupune costuri disproporționate în raport cu valoarea Produsului (dacă nu exista neconformitatea) sau gravitatea neconformității.

Suplimentar față de garanția legală de conformitate, Consumatorii pot beneficia de garanții comerciale, din partea RENANIA (în calitate de Vânzător) sau a Producătorului față de Consumator, astfel cum sunt prevăzute în Certificatul de garanție sau în publicitatea disponibilă în momentul sau înaintea încheierii contractului, în plus față de obligațiile legale care îi revin RENANIA referitoare la garanția de conformitate, în cazul în care acestea nu corespund specificațiilor sau oricărei alte cerințe care nu este legată de conformitate prin legislația aplicabilă.

Garanția comercială, termeni, condiții, durată, remedii și persoana care poate decide remediul aplicabil, precum și limitele garanției comerciale sunt menționate în Certificatul de garanție.

Garanția comercială oferită de RENANIA pentru Produsele achiziționate de persoane juridice sau fizice este exclusiv cea menționată expres în contract sau în Certificatul de garanție care însoțește Produsul achiziționat, în situațiile, condițiile și termenele prevăzute în aceste documente.

Pentru a evita orice dubiu, RENANIA NU oferă niciun fel de garanție comercială suplimentară sau implicită Produselor și nu garantează în niciun fel Produsele pentru alte situații/condiții/ utilizări/funcționalități/calități etc. față de cele menționate în Certificatul de garanție și/sau contractul de achiziție.