DECLARATIE DE CONFORMARE


Respectarea legii și implementarea de standarde ridicate de integritate în activitatea comercială reprezintă principii fundamentale ale companiei Renania.

Reflectând aceste principii fundamentale, precum și pentru a-și menține buna derulare a activității și angajamentele față de clienții săi, Renania și-a asumat obiectivul de a asigura respectarea cu strictețe a regulilor de concurență, promovând o cultură de conformare. 

În acest sens, față de rolul esențial pe care concurența îl joacă în activitatea sa, Renania a adoptat și implementează un Program de conformare cu legislația în domeniul concurenței. Ca parte a acestui program, Renania: 

  • și-a asumat la nivel de management poziţia fermă în sensul respectării regulilor de concurență, prin adoptarea Programului de conformare la nivel de Adunare Generală a Asociaților, precum și prin transmiterea unui mesaj referitor la importanța regulilor de concurență către toți angajații;
  • a implementat un Manual de conformare adaptat la modelul de busniess al companiei, pentru a familiariza toți angajații cu cele mai importante reguli din domeniul concurenței, precum și cu tipurile de practici care pot genera îngrijorări concurențiale; 
  • a desemnat o persoană responsabilă cu Programul de conformare, pentru a asigura durabilitatea, consistența și vizibilitatea acestui demers; 
  • asigură informarea și instruirea eficientă a angajaților de la toate nivelurile companiei, organizând periodic traininguri adaptate la specificul activității fiecărui departament; 
  • implementează un sistem de monitorizare și evaluare a conformării cu regulile de concurență, în scopul verificării cunoștințelor asimilate și a respectării regulilor în activitatea curentă.

Astfel, în desfășurarea activității sale, Renania se angajează să respecte cu strictețe regulile de concurență, concentrându-se pe prevenirea, identificarea și înlăturarea tuturor practicilor care ar putea implica riscuri concurențiale.  

În acest sens, Renania se angajează să nu participe la niciun fel de înțelegeri cu obiect sau efect anticoncurențial fie cu concurenții, fie cu furnizorii sau distribuitorii săi și să nu restricționeze în niciun fel libertatea acestora din urmă de a-și stabili în mod independent propriile strategii comerciale. 

Totodată, Renania nu va participa la nicio formă de contact (direct sau indirect) care ar putea influența comportamentul pe piață al unui concurent prezent sau potențial ori care ar putea dezvălui unui asemenea concurent comportamentului pe care Societatea a decis sau intenționează să îl adopte pe o piață. 

În același timp, Renania se angajează să respecte reglementările de concurență în cazul în care este implicată într-un proces de vânzare/ achiziție a unei (părți dintr-o) societate sau a unui business, sau de înființare a unei societăți împreună cu un partener. 

În mod similar, Renania se așteaptă ca partenerii săi și întregul personal implicat în activitatea Societății să dea dovadă de integritate și să mențină standardele ridicate de conformare cu regulile de concurență în desfășurarea activității. 


RENANIA TRADE SRL 

Florentina Taudor

Director General