Nota de informare a SC. RENANIA TRADE S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter personal persoane fizice

S.C. RENANIA TRADE S.R.L. cu sediul in Targu-Mures, str. Dezrobirii nr. 19, 540240 Jud. Mureș, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J26/822/1995, cod fiscal RO8006912, ("RENANIA TRADE"),

in calitate de Operator

 1. conform prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, al Parlamentului si Consiliului Uniunii Europene (Regulamentul general privind protectia datelor - "GDPR"),
 2. in temeiul principiilor echitatii si transparentei

va informeaza in privinta politicii RENANIA TRADE de protectie a datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

Colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal mai jos mentionate pentru a putea opera eficient activitatea noastra si a va furniza cele mai bune experiente legate de produsele noastre. Puteti opta in legatura cu datele personale pe care le colectam in punctele noastre de lucru iar atunci cand vi se solicita cand accesati pagina noastra de site sa furnizati date cu caracter personal, puteti refuza cu mentiunea ca, in ceea ce priveste achizitionarea produselor noastre de pe Site-ul nostru este necesar a introduce datele solicitate pentru a va putea livra produsele achizitionate, respectiv pentru ca dvs. sa puteti utiliza aplicatia de plata pusa la dispozitie de catre banca in scop de efectuare plata. In cazul in care alegeti sa nu furnizati date care sunt necesare pentru a achizitiona un produs de pe Site aveti optiunea de a cumpara produsul la unitatile noastre de vanzare a caror lista si locatii sunt mentionate aici: https://magazin.renania.ro/contact/

Prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal

Colectam datele cu caracter personal pe care persoana vizata, este de acord a le furniza in unitatile noastre de vanzare mai sus mentionate, respectiv prin intermediul Site-ului nostru, potrivit paragrafului anterior din prezenta nota.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt date de identificare si respectiv de contact/corespondenta, dupa cum urmeaza:

 • numele si prenume;
 • adresa de e-mail;
 • adresa postala;
 • numarul de telefon;
 • alte date de contact similare;
 • tara;
 • limba de comunicare preferata;
 • imaginea captata de camerele de supraveghere video din unitatile de vanzare in scop de paza si protectie, pe durata permisa de lege.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul principal pentru care prelucram datele dvs. personale este de a asigura ca intelegerile precontractuale si respectiv cele contractuale dintre noi si dvs. pot fi implementate in mod corespunzator, astfel incat relatia sa poata functiona in acord cu asteptarile fiecaruia dintre noi.

De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal in scop de marketing, pe baza consimtamantului dvs., consimtamant pe care il puteti retrage oricand, avand la dispozitie canale de comunicare pentru decizia dvs. in acest sens.

Totodata prelucram datele dvs. cu caracter personal pentru ca RENANIA TRADE sa isi poata indeplini obligatiile legale, obligatii de raportare, de raportare de grup, obligatii de arhivare, obligatiile care ii revin in relatiile cu autoritatile, cele pentru paza si protectie a persoanelor si a bunurilor in locatiile proprii/punctele de vanzare, si respectiv pentru a-si putea apara si exercita drepturile proprii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cazul in care intentionam sa prelucram ulterior datele dvs. cu caracter personal intr-un alt scop decat cel mai sus mentionat ori anuntat dvs., va vom furniza informatii privind scopul suplimentar al prelucrarii si orice informatii relevante conform Regulamentului general privind protectia datelor si a celorlalte prevederi legale aplicabile in acest sens.

Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

RENANIA TRADE prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice in baza urmatoarelor temeiuri, conform prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor:

 1. pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 2. pe baza de consimtamant pentru comunicarile in scop de marketing, cu posibilitatea de a retrage consimtamantul;
 3. in baza unor cerinte legale, regulamente si norme locale/comunitare, precum cele privind intocmirea documentatiei financiar -fiscale, cele privind arhivarea si pastrarea evidentelor;
 4. daca este cazul, pentru realizarea unui interes legitim precum cel pentru a ne putea exercita si apara drepturile proprii, cel de a asigura paza si protectia persoanelor si bunurilor in limitele legii in unitatile proprii.

Destinatari

Constituie categorii de destinatari persoanele fizice sau juridice sau organisme/autoritati carora le pot fi dezvaluite datele dumneavoastra personale.

RENANIA TRADE poate comunica datele dvs. personale in scopurile si pe baza temeiurilor indicate mai sus, catre urmatoarele categoriide destinatari:

 1. cand si daca se solicita in conformitate cu prevederile legale aplicabile, catre autoritati carora datele trebuie sa le fie comunicate in temeiul indeplinirii unei obligatii prevazute de lege, de un regulament sau de normele comunitare (de ex. ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor);
 2. societati de servicii utilizate pentru administrarea relatiilor contractuale cu clientii, inclusiv in caz de neplata (de exemplu consultanti, cabinete de avocatura, executori judecatoresti si societati de recuperare creante, in vederea recuperarii eventualelor sume care sunt datorate RENANIA TRADE etc.);
 3. societati care presteaza servicii de arhivare a documentelor aferente relatiilor contractuale cu clientii;
 4. societati care presteaza servicii de procesare si, in general, servicii IT, de gestionare a sistemului informatic, a website-ului nostru, companii de gestionare a securitatii, a pazei, protectiei si accesului in locatiile RENANIA TRADE si a serviciilor administrative centralizate;
 5. pe plan intern, persoanelor fizice angajati ai RENANIA TRADE care au necesitatea de a prelucra date cu carater personal pentru desfasurarea sarcinilor de serviciu incredintate (denumite persoane autorizate in acest sens).

Transferul datelor in strainatate

La data prezentei, RENANIA TRADE are contractate servicii de specialitate online/in cloud pentru datele stocate electronic, pentru care RENANIA TRADE utilizeaza serviciile unui furnizor specializat cu sediul in Irlanda si ale intermediarului sau, cu sediul in Germania, pe baze contractuale, cu clauze exprese din perspectiva Regulamentului general privind protectia datelor, inclusiv cu indicarea prevederilor art.46 din regulamentul sus-mentionat.

Utilizarea datelor cu caracter personal. Masuri tehnice si organizatorice de confidentialitate si securitate

Vom utiliza datele personale numai pentru scopurile si temeiurile legale si vom stoca datele numai atat cat este necesar. Vom pastra informatiile dumneavoastra pentru perioada in care contul dvs. este activ, pentru a va oferi bunuri si servicii, pentru a ne conforma obligatiilor noastre legale sau pentru oricare din scopurile mentionate mai sus.

RENANIA TRADE asigura si garanteaza persoanele vizate ca respecta deplina confidentialitate a datelor cu caracter personal care i-au fost comunicate, cu instituirea de masuri tehnice si de protectie in privinta acestora.

Stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal. Durata

Stocam datele dumneavoastra cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru a ne furniza produsele si a desfasura tranzactiile pe care le-ati solicitat sau in alte scopuri esentiale, precum respectarea obligatiilor legale, solutionarea eventualelor dispute si/sau implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesitati pot varia in functie de tipurile de date, diferite in contextul unor produselor diferite, perioadele efective de retentie pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retentie cuprind:

 • mentinerea si imbunatatirea performantei produselor, mentinerea in siguranta a sistemelor noastre si mentinerea de inregistrari de business si informatii financiare corespunzatoare;
 • durata impusa de legislatia in vigoare pentru pastrarea imaginilor in zonele supravegheate video in scop de paza si protectie;
 • perioada pentru care dvs. v-ati exprimat consimtamantul iar, in cazul contului dvs. de pe site-ul RENANIA TRADE, pana la data la care decideti stergerea contului.

Drepturile persoanei vizate si exercitarea lor

Persoana vizata are urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele sale personale:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal;
 • dreptul la rectificarea si completarea datelor;
 • dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), (Vor putea fi insa situatii in care RENANIA TRADE sa nu poata da curs solicitarii de stergere a datelor, in conformitate cu exceptiile mentionate de prevederile art. 17 din Regulamentul general privind protectia datelor.)
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor – (art. 20 din Regulamentul general privind protectia datelor ), adica dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat, pe care le prelucram in baza consimtamantului primit de la dvs. sau pentru executarea contractului si pe care le conservam intr-un format electronic; prin urmare aveti dreptul de a primi aceste date intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit in mod automat, conform Regulamentului; datele astfel primite pot fi conservate de dvs., pot fi transmise altui furnizor de bunuri si/sau servicii sau, in urma solicitarii dvs., le putem transmite noi catre prestatorul pe care ni-l veti indica, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • dreptul de opozitie - in orice caz, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor dvs. personale in scopuri de promovare a produselor RENANIA TRADE;
 • dreptul de retragere a consimtamantului daca acesta a fost acordat in vederea prelucrarii datelor (art. 7 alin. 3 din Regulamentul general privind protectia datelor).

(Pentru evitarea oricarui dubiu precizam ca nu luam decizii in privinta clientilor persoane fizice pe baza de prelucrare automata.)

Aveti posibilitatea de a va exercita drepturile cu privire la protectia datelor dvs. in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor fata de RENANIA TRADE prin comunicarea unei solicitari in scris pe adresa sediului RENANIA TRADE sau la nr. de fax 0265260906 ori prin e-mail la dpo@renania.ro .


Eventuale plangeri privind protectia datelor cu caracter personal vor putea fi adresate:

 1. Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro; sau
 2. instantei competente.